Izolace a revitalizace

                                     Naše společnost se mimo jiné zabývá také aplikací stříkané izolace pěnou, k čemuž                                                                                     používáme výhradně pěny české výroby.

Realizujeme:
- vnitřní izolace (střechy, podkroví, příčky, podlahy, stěny)
- vnější izolace (fasády RD i průmyslových objektů, spodní stavby, ploché střechy)
- izolace stěn zahradních domků, kontejnerů a obytných vozů vč. navržení a montáže obložení (dřevo, plast, plech)
- revitalizace fasád starých průmyslových objektů (administrativní budovy, výrobní a skladové haly, zemědělské stavby apod.), popsáno níže.


  Stříkaná pěna         &        Průmyslové objekty   

- využití při revitalizaci budovy skladu                                                    - využití při izolaci plochých střech

 Stříkané izolace využíváme také v souvislosti s revitalizacemi fasád starých průmyslových objektů (viz. foto).

-  Nejdříve se namontuje rektifikační konstrukce, která vyřeší problém nerovností staré zděné stavby (navrhneme, dodáme).

- Následně proběhne aplikace stříkané pěny.

- A poslední fází je montáž finální pohledové vrstvy (trapézový plech, plastové obložení, dřevěné palubky apod., dle požadavku zákazníka). 

Realizujeme také izolace plochých střech průmyslových budov, ať už klasicky skladbou vrstev tepelných izolací a následným svářením hydroizolační fólie, nebo novou technologií stříkané izolace příslušným druhem pěny, vč. kompletní dodávky materiálů.